SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry
 
SKY ry perustettiin 16.03.1929. Järjestön nykyiset säännöt on hyväksytty 13.09.1996. Vuodesta 1997 yhdistyksemme oli MATEn kautta TTT ryn jäsen, mutta MATE ryn erottua TTT rystä v. 2014, MATE on nyt suoraan PARDIAn jäsenliitto. SKY on yksi MATE:n perustajajäsenistä, jäsenyys MATE:ssa on alkanut vuonna 1990. Suurin osa SKY:n jäsenistä työskentelee Maanmittauslaitoksessa. Jäseninä on myös muiden työnantajien palveluksessa olevia yksittäisiä jäseniä.
 
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä maanmittaus- ja kartastoalalla työskentelevät henkilöt. Liittymisilmoitus on tehtävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle, joka tekee päätöksen asiassa.
 
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan: edistää ja kehittää maanmittausalalla työskentelevien henkilöiden ammatillisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja ja oikeuksia, sekä toimia heidän ammatillisen tasonsa kohottamiseksi.


SKYn historiasta voi lukea lisää tästä kirjasta:
-Runkolinja
(julkaistu 15.12.2017).
 

 
 
Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry
Nimi: Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry
Perustettu: 16.03.1929

 
 
Kuvia topografin työkirjasta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konemies Kurussa
Kuva Pentti Kallio
 
 
 
Stereokartoituskoje
Kuva Hannu Tiainen
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva  Topografinen retkikunta
Hannu Tiainen